Du Học Hàn Quốc

Du Học Hàn Quốc

Du Học Hàn Quốc

Du Học Hàn Quốc

Du Học Hàn Quốc
Du Học Hàn Quốc
Banner

Quyền Lợi Ở Lại Làm Việc Sau Khi Tốt Nghiệp Tại New Zealand Dành Cho Sinh Viên


Ngày đăng: 20/08/2018 - 11:20 PM

Chính phủ New Zealand vừa công bố chính sách mới dành cho sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp chương trình học tại quốc gia này. Những thay đổi này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 11 năm 2018 với nội dung dưới đây:

  • Loại bỏ visa lao động sau khi làm việc có hỗ trợ của chủ lao động ở tất cả các cấp học
  • Cung cấp visa làm việc sau một năm học mở cho học sinh học các cấp độ 4 – 6, không dành cho trình độ cấp 7, với một năm bổ sung cho sinh viên tốt nghiệp Diploma và đang làm việc có đăng ký với một cơ quan chuyên môn hoặc lĩnh vực thương mại
  • Cung cấp visa làm việc sau hai năm học mở cho học sinh học các cấp độ 4 - 6 và trình độ cấp độ 7 ngoài thành phố Auckland, miễn hoàn thành chương trinh học trước tháng 12 năm 2021.
  • Cung cấp visa du học mở ba năm sau đại học cho bằng cấp 7 trở lên vàsinh viên quốc tế theo học trình độ 8 trong khu vực được chỉ định trong danh sách kỹ năng dài hạn để họ có đủ điều kiện xin visa làm việc mở, cũng như xin visa cho trẻ em đi theo để được học miễn phí trong nước.

Những thay đổi này bao gồm nhằm đảm bảo lợi ích của giáo dục quốc tế được chia sẻ trong tất cả các vùng của New Zealand, hỗ trợ mục tiêu của Chính phủ nhằm nâng cao đầu tư, tăng trưởng và năng suất của khu vực.